Na razie tylko jedna szkoła w Puławach zdecydowała się pomóc w uporządkowaniu parku. Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych wyzbierali śmieci z tych rejonów, w których nie mieli czasu zrobić tego pracownicy IUNG.  Zostały  uprzątnięte oba brzegi Łachy do mostku prowadzącego na Kępę.  Więcej o akcji- jak dostanę obiecane od nauczycieli zdjęcia. Ale już wszystkim za wykonaną  pracę i  zaangażowanie SERDECZNIE DZIĘKUJĘ! W imieniu swoim, dyrekcji IUNG-PIB i chyba wszystkich mieszkańców Puław, którym znacznie przyjemniej będzie się teraz spacerowało po parku.

Reklamy