Archive for Wrzesień, 2012


Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.) to gatunek dębu występujący w Europie środkowej, na Wyspach brytyjskich  aż po tereny Włoch i Bułgarii. W Polsce występuje obok znacznie pospolitszego i dwukrotnie dłużej żyjącego dębu szypułkowego; na terenie naszego kraju ma swoją północno-wschodnią granicę zasięgu. Zdecydowanie zdrowiej i dłużej rośnie w  klimacie  umiarkowanym, łagodnym i wilgotnym. W literaturze można znaleźć informacje, o tym, że często powodem śmierci drzew tego gatunku, jest uszkodzenie kory przez silne mrozy, a co za tym idzie uszkodzenie warstwy łyka.  Dwa okazy, które dokonały swojego żywota na terenie naszego parku, mają pierśnicę  powyżej 70 cm co oznacza że lat mają co najmniej „kilkadziesiąt. Najstarsze dęby szypułkowe (Q.robur) w Polsce mają ok 700 lat,  zaś najstarszy  okaz dębu bezszypułkowego rośnie w województwie opolskim i ma „zaledwie” ponad 300 lat.

 

W programie: tanga argentyńskie, łączące elementy muzyki klasycznej z nurtem rozrywkowym,  jazzem i muzyką filmową.