Jak co roku, w przedostatni weekend stycznia odbyła się akcja liczenia ptaków. W tym roku skupiano się na tych gatunkach, które zimą można spotkać jak najbliżej człowieka. Dzięki wynikom dostarczanym przez uczestniczących w akcji wolontariuszy możemy tworzyć zestawienia najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach ptaków. Szczegóły organizacyjne, prawie identyczne co roku, można doczytać tu: http://www.otop.org.pl/obserwacje/wlacz-sie/zimowe-ptakoliczenie/
W Puławach w tę akcję od lat zaangażowany jest pracownik Biura Zieleni Miejskiej, pan mgr Jerzy Pawlas, oraz członek towarzystwa ornitologicznego -pracownik IUNG, pan mgr Piotr Safader.
Na tegoroczny spacer (25.02.2015r) po parku wybrało się tylko 12 osób (była paskudna aura). Mimo niesprzyjającej pogody zaobserwowano „łącznie 452 ptaki z 24 gatunków,
w tym: bogatka 51 szt., czyż 17 szt., dzwoniec 9 szt., dzięcioł duży 1 szt., gawron 121 szt., gil 49 szt., grubodziób 23 szt., kawka 62 szt., kos 18 szt., kowalik 1 szt., krzyżówka 1 szt., kwiczoł 14 szt., mazurek 18 szt., modraszka 7 szt., sójka 4 szt., sroka 3 szt., wrona siwa 12 szt.,dzięciołek 1 szt., kormoran 1 szt., mewa siwa 3 szt., perkoz dwuczuby 2 szt.,
sosnówka 1 szt., puszczyk 1 szt., zimorodek 1 szt.” Powyższe dane przekazał Jerzy Pawlas na stosownym formularzu on-line, na tzw „Elektronicznej Karty Obserwacji” do OTOP.
Ja żałuję, że się nie wybrałam bo np gili nie widziałam już dawno. Jak wyglądają i jak śpiewają zaobserwowane gatunki, można podejrzeć np tu: http://www.bird-watching.pl/index.php?/category/30